МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛСвою роботу відділ планує та проводить спільно з департаментом освіти і науки облдержадміністрації, Національним еколого-натуралістичним центром, враховує пропозиції міських та районних еколого-натуралістичних позашкільних закладів.

Методична діяльність спрямована на:
 забезпечення кожного працівника позашкільних еколого-натуралістичних і загальноосвітніх навчальних закладів інформацією для організації навчального процесу, ознайомлення з інноваційними технологіями навчання;
 оновлення змісту методичного забезпечення за напрямками еколого-натуралістичної роботи;
 розробку та видання навчально-методичної літератури.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАССОВИЙ ВІДДІЛ

 

Відділ організаційно - масової роботи Дніпропетровського  обласного еколого – натуралістичного центру дітей та учнівської молоді здійснює організацію та координацію масової роботи еколого-натуралістичного спрямування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міського та районного рівня, апробує, поширює та впроваджує перспективний теоретичний і практичний досвід роботи навчальних закладів області та інших регіонів України в галузі екологічної освіти і виховання, проводить різноманітні методичні заходи (конференції, круглі столи, засідання, семінари тощо),сприяє вихованню та розвитку духовних потреб у вихованців, поліпшенню організації навчально-виховного процесу облЕНЦ та наданню методичної та практичної допомоги щодо розвитку позакласної та позашкільної екоосвіти загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам міського та районного рівня.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ СТАЦІОНАР


Мета  створення комплексу:


 систематизація набутого по Дніпропетровській області пізнавального матеріалу по еколого-краєзнавчій тематиці;
 створення якісно нових ефективних форм еколого-краєзнавчої пропаганди;
 впровадження нових методик екологічної освіти, виховання, пропаганди;
 формування нового екологічного мислення з урахуванням національних традицій, яке дозволить будувати гармонійні взаємовідносини з навколишнім середовищем.

 


Надання додаткової освіти з природних дисциплін та екології  – мета діяльності екскурсійно-оглядового (лекційного) сектора ІМС.

Для цього сектором організуються та проводяться тематичні екскурсії-огляди згідно діючих розділів ІМС.

ЗООЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ

 


Особливою увагою юннатів та відвідувачів обласного еколого-натуралістичного центру оточені мешканці зоологічного відділу, де зібрано понад 25 видів птахів та ссавців, які походять з різних куточків світу. Всі вони прекрасно почувають себе в просторих клітках та вольєрах центру завдяки постійному дбайливому догляду та  безмежній любові педагогів та дітей.

ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ

Дендрарій Дніпропетровського екоцентру має довгу історію. Колекція дерев і кущів збиралась продовж всього існування закладу.

Рослинною емблемою екоцентру є бузина чорна – це найстаріший чагарник, який шляхом топіарної стрижки, перетворений в маленьке дерево. Його вік приблизно 80 років.
 
В парку, який є творчою лабораторією для юних дендрологів, росте понад 90 видів декоративних деревних і чагарникових рослин: тис ягідний, гінкго дволопатеве, кіпарісовік та багато інших рослин, які походять з усіх куточків планети.

ВІДДІЛ КВІТНИКАРСТВА

Райським куточком називають обласний екологічний центр всі, хто вперше потрапляє сюди. Від ранньої весни до глибокої осені різнобарвні квіти прикрашають територію центру. Їх красу підсилюють деревні та чагарникові вічнозелені та листяні рослини, а також малі архітектурні форми.

 

  

ВІДДІЛ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Відділ сільського господарства обласного еколого-натуралістичного центру – ровесник юннатівського руху в Україні, бо саме з гуртків цього напрямку розпочалось створення станцій юних натуралістів. На теренах нашої області розпочався рух юних „озернят” - послідовників майстра високих врожаїв кукурудзи Марка Озерного, була оголошена операція „Сади”, що згодом стали всеукраїнськими.
 

У 50-роках значно поширився рух учнівських виробничих бригад: були створені ланки юних кукурудзоводів, рослинників, птахівників, механізаторів та інші. Сьогодні робота учнівських виробничих бригад набуває нового змісту, на який значно впливає науково-технічний розвиток, ринкові відносини, професійна підготовка учнів.

Мета відділу - залучення дітей до практичної діяльності в галузі сільського господарства.

 

 

ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ

Розуміння взаємозалежності людства і природи стало невід’ємною частиною світогляду гармонійної людини. Особливо це стосується людини молодої, яка тільки формує свою особистість, перебуває в стані розбудови своєї душі, думок та принципів. Тому науці про взаємовідносини живих організмів, середовища та людини – екології – зараз приділяється стільки уваги в усіх ланках освіти, в тому числі й в позашкільній.

 

Саме тому на базі обласного еколого-натуралістичного центру працює відділ екології та природоохоронної роботи.

ОБЛАСНА ПРИРОДНИЧА ШКОЛА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

З 2012 року на базі комунального закладу освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” працює обласна Природнича школа учнівської молоді для учнів 9-11 класів, які мають бажання удосконалити, поглибити, систематизувати свої знання з природничих наук.

Мета діяльності школи:
  надати учнівській молоді додаткову освіту в галузі природничих наук;
  створити умови для всебічного інтелектуального і духовного розвитку учнів;
  залучити їх до науково-дослідницької діяльності;
  організувати оздоровлення та дозвілля учнів;
  сприяти усвідомленому вибору майбутньої професії.