План
проведеної осінньої сесії для учнів
обласної Природничої школи учнівської молоді у 2020 році

 

Секція “Біологія”
27.10.2020 з 10:00 до 12:00 - лекції: “Опорно-рухова  система  людини”; “Механізми  регуляції функції організму”. Викладач Хоменко О.М., доцент кафедри біохімії та фізіології ДНУ ім. О. Гончара (Ідентифікатор - 3689283306, код доступу - 5r7TSW.

 

Секція “Сучасні біотехнології”
27.10.2020 з 10:00 до 12:00 - лекції: “Основні напрямки сучасних біотехнологій” (https://zoom.us/j/2998567461?pwd=elg4YjRKYnptaTdkVHRXNmtjNkc5dz09 ; Идентификатор конференции 2998567461, Код доступа 5Ck41j); “Застосування біотехнологічних процесів в харчовій промисловості” (https://zoom.us/j/97094779969?pwd=Y29ZN0RPWjI0Smtlbmd6SjVISFNWQT09; Идентификатор конференции: 97094779969, Код доступа: NzFp7Q). Викладач Гармаш С.М., доцент кафедри біотехнологій ДВНЗ “УДХТУ”.


Секція “Психологія”
27.10.2020 з 11:00 до 13:00 - лекції: “Психологія як наука. Методи теорії наукового психологічного дослідження”; “Структура особистості. Психологічні теорії особистості” (https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJU0Uzdz09 ; Идентификатор конференции: 2439166255, Код доступа: 281357). Викладач Хамініч О.М., старший викладач кафедри соціальної психології та психології управління ДНУ ім. О. Гончара.


Секція “Хімія”
28.10.2020 з 11:00 до 13:00 - лекції: “Періодична система Д.І. Менделєєва в світі теорії будови атома. Валентність, ступень окислення атомів елементів” (https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJU0Uzdz09 ; Идентификатор конференции: 243 916 6255, Код доступа: 281357); “Насичені вуглеводи. Номенклатура, ізомерія, хімічні та фізичні властивості” (https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJU0Uzdz09 ; Идентификатор конференции: 2439166255, Код доступа: 281357). Викладач Хмеловська С.О., кандидат хімічних наук, доцент, керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”.


Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія”
28.10.2020 з 11:00 до 13:00 - лекції: “Польові культури зони Степу України та їх використання” (https://zoom.us/j/91343940637?pwd=aHZ2RmhHTTVlWXAydERMTFdSci9EZz09 ; Идентификатор конференции: 91343940637, Код доступа: vD1BEZ), “Заходи вирощування продукції рослинництва відповідно до міжнародних стандартів” (https://zoom.us/j/94210331462?pwd=cE42NnFQNkJsaHY3a0pDZzBWZUVYZz09 ; Идентификатор конференции: 94210331462, Код доступа: 5VC1us). Викладач Котченко М.В., доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ.


28.10.2020 з 13:00 до 15:00 - лекції: “Технологія, гігієна отримання молока на фермах” (https://us04web.zoom.us/j/76890489361?pwd=NjFSWHovZjBkYkNneTJzRngzOTFhZz09; Идентификатор конференции: 76890489361, код доступа: 186XYN), “Ветеринарно-санітарна експертиза яєць” (https://us04web.zoom.us/j/76441069591?pwd=TGZ2VXFDSGRQc0FUNTlKNTMwR2tFdz09; Идентификатор конференции: 76441069591, Код доступа: 4FahYJ). Викладач Зажарська Н.М., доцент  факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ.


29.10.2020 з 14:30 до 16:30 - лекції: “Будова  тваринної  клітини” (https://us04web.zoom.us/j/74292739629?pwd=TzJQOVRxWEV1cVp1WWRXZ3J5Z1F0QT09; Идентификатор конференции: 74292739629, Код доступа: P5FKaC); “Методи фіксації тварин” (https://us04web.zoom.us/j/75183525297?pwd=UFZ3YVptUmN4WXplRDJBekUxcDRMZz09 ; Идентификатор конференции: 75183525297, Код доступа: Ttrtt8). Викладач Зажарський  В.В., заступник декана факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ.


Секція “Флористика та зелена архітектура”
29.10.2020 з 10:00 до 12:00 - лекції: “Елементи регулярного стилю в сучасному ландшафтному дизайні та в історичних парках” (https://us04web.zoom.us/j/72157068161?pwd=L1NLQjhoYndtenM1NVVycDgzK0lZZz09; Ідентифікатор конференції 72157068161, Код доступа Ew9d9w); “Створення проекту пейзажної композиції. Підбір асортименту декоративних рослин” (https://us04web.zoom.us/j/74597017267?pwd=Sy9LYStpNjJkOElsOXRHd1M3TjBmUT09; Идентификатор конференции: 74597017267, Код доступа 9C7psB). Викладач Зайцева І.О., професор кафедри фізіології рослин та інтродукції ДНУ ім. О.Гончара.


Секція “Екологія”
29.10.2020 з 11:00 до 13:00 - лекції: “Фактори і середовище. Пристосування рослин до умов середовища” (https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJU0Uzdz09 ; Идентификатор конференции: 2439166255, Код доступа: 281357), “Екосистема, біоценоз” (https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJU0Uzdz09 ; Идентификатор конференции: 243 916 6255, Код доступа: 281357). Викладач Барановський Б.О., кандидат біологічних наук, науковий    співробітник НДІ біології ДНУ ім. О. Гончара.

 

Пропонуємо до перегляду відеозаписи лекцій:

- "Будова тваринної клітини";
- "Методи фіксації тварин".

Орієнтовні теми випускних робіт


в секції “Хімія”:


1. Аналіз води (водопровідної, річкової, джерельної тощо).
2. Інгібітори корозії металів.
3. Контроль якості (меду, жирів).
4. Методи очистки води.
5. Денатурація білків.
6. Ферменти органічних сполук.
7. Типи гідролізу органічних сполук.
8. Якісне визначення вітаміну С (аскорбінова кислота) у харчових продуктах.

 Контрольні роботи:

 

для секцій: “Біологія”, “Екологія”, “Флористика та зелена архітектура” і “Агрономія, зоотехнія та ветеринарія”:

І рік навчання:

І семестр (ботаніка+зоологія):

№ 1 “Органи рослини”;

№ 2 “Нижчі спорові рослини”;

№ 3 “Вищі спорові рослини”;

№ 4 “Різноманітність квіткових рослин”;

№ 5 “Царство Гриби”;

№ 6 “Бактерії”;

№ 7 “Зоологія безхребетних”;

№ 8 “Зоологія хребетних”;

ІІ семестр (анатомія):

№ 1 “Організм людини як біологічна система”;

№ 2 “Нервова система”;

№ 3 “Гуморальна регуляція. Залози внутрішньої секреції”;

№ 4 “Опорно-рухова система”;

№ 5 “Кров і кровообіг”;

№ 6 “Дихальна система”;

№ 7 “Травна система. Обмін речовин”;

№ 8 “Видільна система. Шкіра. Розмноження”;

№ 9 “Сенсорні системи”;

№ 10 “Поведінка людини. Основи вищої нервової діяльності”;

 

ІІ рік навчання:

№ 1 “Генетика”;

№ 2 “Клітина”;

№ 3 “Молекулярна біологія”;

 

для секції “Психологія”:

І рік навчання:
листопад-лютий;

 

ІІ рік навчання:

грудень-квітень;

 

для секції “Хімія” (оновлено 28.10.2019):

І рік навчання

завантажити;

 

ІІ рік навчання

завантажити;

 

для секції “Соціологія”:

І рік навчання:

листопад-квітень.

 

для секції “Сучасні біотехнології” (розміщено 06.11.2018):

завантажити;

Лекції для учнів обласної Природничої школи за 2018 рік

 

Лекція “Фенофази та критичні періоди розвитку польових сільськогосподарських рослин, викладач Котченко Марина Валентинівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ;

Лекція по ентомології “Будова комах”, викладач Бригадиренко Віктор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології ДНУ ім. О. Гончара;
Лекція з психології “Відчуття та сприйняття як пізнавальні процеси”, викладач Хомініч Олена Миколаївна, старший викладач кафедри соціальної психології і психології управління ДНУ ім. О. Гончара.