Меню

Документи

Презентації з семінару „Екологічна освіта як інструмент формування суспільної екологічної свідомості”:

 

Григор’єв Д.В.  „Підведення підсумків участі закладів освіти в масових заходах екологічного та природоохоронного спрямування”

Бригадиренко В.В.  „Морфологическая изменчивость жужелиц”

Ганжа Д.С.  „Роль природного заповідника„Дніпровсько-Орільський” у вихованні шкільної молоді” 

Сологуб Л.В.  „Фандрайзинг”

Манюк В.В.  „Юннатівський рух - наука - охорона природи: форми взаємодії”

 

Таблиця від 24.02.2016  „Участь навчальних закладів міст і районів Дніпропетровської області в обласних і всеукраїнських конкурсах та акціях екологічного та природоохоронного спрямування”


Таблиця від 04.01.2016  „Участь навчальних закладів міст і районів Дніпропетровської області в обласних і всеукраїнських конкурсах та акціях екологічного та природоохоронного спрямування”


Таблиця від 10.12.2014  „Участь навчальних закладів міст і районів Дніпропетровської області в обласних і всеукраїнських конкурсах та акціях екологічного та природоохоронного спрямування”


„Сценарії екологічних уроків, ігри”


 

Книги, посібники (різна література):

 

Яблоновська-Грищенко Є.Д., Чернявська Т.Б., Грищенко В.М. Екохвилинки у початковій школі: програми, уроки, матеріали;

Малі річки України (конспект з екології і охорони);

Методика дослідження джерел;

Про методи дослідження малих річок;

Методичні рекомендації по вивченню балок;

Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій;

Освітня програма лелека;
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Дощові черв’яки;

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни;
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті. Риби;
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи Негоробцеподібні;
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці;
Червона книга Дніпропетровської області. Рослинний світ 2010;
Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ 2011;
Червона книга України. Рослини 2009;
Червона книга України. Тварини 2009;
Зелена книга України;
Малі річки - дослідження, охорона, відновлення;
Навчальна польова практика по зоології;
Веселелов Е.А. 1977 Определитель пресноводных рыб фауны СССР;
Мягков Н.А. 1994 Атлас-определитель рыб;
Франк 1983 Иллюстрированная энциклопедия рыб;
Ананьева Н.Б. и др. 1999 Энциклопедия природы России. Земноводные и пресмыкающиеся;
Банников А.Г. и др. 1971 Земноводные и пресмыкающиеся СССР;
Банников А.Г. и др. 1977 Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР;
Кудрявцев С.В., Фролов В.Е., Королева А.В. Террариум и его обитатели;
Бёме Р.Л., Кузнецов А.А. - Птицы лесов и гор СССР;
Бёме Р.Л., Кузнецов А.А. - Птицы открытых и околоводных пространств СССР;
Фауна мира. Птицы (под общ. ред. В.Е. Соколова);
Чельцов-Бебутов А.М. Экология птиц;
Второв П.П., Дроздов Н.Н. 1980 Определитель птиц фауны СССР;
Михеев А.В. Определитель птичьих гнезд;
Фесенко Г.В., Бокотей А.А. 2000 Анотований список українських наукових назв птахів фауни України;
Определитель высших растений Украины.


 

Мультимедійні презентації:


Головні загрози біорізноманіттю;
Екомережа та її значення;
Збереження біорізноманіття;
Рівні організації біорізноманіття;
Річкові екологічні коридори;

Червона книга України.