Меню

Документи

Презентації з семінару:

 

Зайцева І.О. “Приемы озеленения школьных территорий”

Мареніченко З.І. “Характеристика районированных в зоне Степи Украины сортов и гибридов овощных культур семейства Пасленовых”

Харитонов М.М. “Біологічні ресурси малопоширених горіхоплідних та ягідних культур” 


 

Книги, посібники (різна література):

 

Тематика дослідницьких робіт за завданням Колісника І.І., зав. відділу селекції і технології вирощування овочевих та баштанних рослин Дніпропетровської дослідної станції інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України;

Котченко М.В., к. с.-г. доцент каф. рослинництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету „Тематика наукових робіт „Вирощування с.-г. продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів”;

Котченко М.В., к. с.-г. доцент каф. рослинництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету „Характеристика зернових культур”;

Серов Ю.А. „Опасные пищевые Е-добавки”;

„Лабораторний практикум з ґрунтознавства” (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

„Агрохімічний аналіз” (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

„Лабораторні дослідження ґрунтів” (Національний університет біоресурсів і природокористування України);

Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Лактіонов М.І. та ін. „Ґрунтознавство”;

„Практикум по агрохимии” под ред. академика РАСХН В.Г. Минеева.


 

Мультимедійні презентації:

 

Котченко М.В., к. с.-г. доцент каф. рослинництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету „Тематика наукових робіт „Агрономія”;

Балаєв А.Д., доктор с.-г. наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України „Стан ґрунтів та заходи з відтворення їх родючості”;

„Ґрунтознавство”;

„Морфологічні ознаки ґрунту”;

„Охорона ґрунтів: причини, наслідки, запобігання і профілактика”;

„Рекультивація”;

Румбах М.Ю., доцент кафедри рослинництва Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету „Рекомендации по применению Гумилида в растениеводстве”.


 

Допоміжні матеріали:

 

Таблиця „Харчові добавки”.